Informace pro uchazeče | MSA - Výrobce armatur


Informace pro uchazeče

Jaké příležitosti nabízí společnost MSA a.s.?

Společnost MSA a.s. je předním výrobcem průmyslových armatur. Nabízíme uplatnění širokému spektru uchazečů, ať už na pozice provozní, technicko-administrativní nebo vedoucí. Naši aktuální nabídku naleznete v sekci Aktuální nabídka pozic.

Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?

Máte-li zájem o některou z inzerovaných pozic, pošlete nám svůj životopis spolu s průvodním dopisem na e-mailovou adresu kariera@msa.cz nebo využijte našeho Registračního formuláře. Nezapomeňte vždy uvést, o jakou pozici se ucházíte.

Kdo bude mít přístup k mým zaslaným materiálům a životopisu?

Ujišťujeme Vás, že s Vašimi osobními údaji uvedenými v životopise bude zacházeno jako s důvěrnými a budou k dispozici pouze personálnímu oddělení společnosti a manažerům, kteří v rámci svého oddělení danou pozici obsazují.

Jak probíhá výběrový proces?

Jako první provádíme vyhodnocení Vámi zaslaných materiálů vzhledem k našim požadavkům na danou pozici. Pokud projdete tímto vyhodnocením, budete v nejbližší době telefonicky kontaktováni pracovníkem personálního oddělení. Vybraní uchazeči jsou dále pozváni k účasti na osobním pohovoru se specialistou personálního oddělení, často je již na první schůzce přítomen vedoucí konkrétního útvaru. Počet výběrových kol se liší dle požadavků pozice.

V případě, že do čtyř týdnů od zaslání životopisu nejste kontaktováni pracovníkem náborového oddělení, znamená to, že Váš profil neodpovídá aktuálně nabízeným pozicím a nepostupujete tak do dalších kol výběrového řízení. Pokud nám však dáte písemný souhlas se zpracováním osobních dat, ponecháme si Váš životopis v databázi a budeme Vás kontaktovat v případě, že se objeví jiná vhodná pozice v naší společnosti.

Copyright MSA RIMERA + 420 553 881 111 Výrobce armatur MSA, a.s., Hlučínská 641, 742 22 Dolní Benešov, Czech Repulic