POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

SKUPINY SPOLEČNOSTÍ HLAVNÍ STROJÍRENSKÉ DIVIZE v rámci ООО „TMK ETERNO“, АО „SOT“, MSA a.s., АО „RAZ“ ООО „TMK ETERNO“, АО „SOT“, MSA a.s., АО „RAZ“ jsou závody, které jsou součástí PAO „TMK“ (dále jen závody Skupiny) a jsou výrobci prvků potrubí, uzavíracích armatur pro jaderná zařízení, hutní zařízení, zařízení pro palivoenergetický komplex a zařízení pro další průmyslové odvětví. Provádějí rozpracování konstrukční dokumentace, nákup surovin, materiálů a komponentů, výrobu a dodávku výše vyjmenovaných výrobků zákazníkům.

Závody Skupiny se zavazují plnit poslání, hlavní cíle a klíčové strategické úkoly PAO „TMK“, které jsou vyhlášeny v Politice v oblasti kvality Skupiny TMK.

  • Prioritní význam je kladen na plnění požadavků zákazníků za účelem dosažení jejich spokojenosti, akcionářů, personálu a společnosti jako celku.
  • Studium trhů, vyhledávání nových odběratelů a nových druhů výroby.
  • Výroba a nabídka na domácích a zahraničních trzích, kvalitní a konkurenceschopné výrobky, které odpovídají stanoveným požadavkům.
  • Uspokojování potřeb a očekávání zainteresovaných stran při zjišťování jaderné bezpečnosti vyráběného zařízení pro jadernou energetiku.
  • Zlepšování pracovník podmínek.
  • Minimální možný negativní vliv výroby na životní prostředí, shoda s legislativními požadavky a rovněž mezinárodními, národními a oborovými normami, tak kde je to aplikovatelné, se zajištěním prioriy ekologické bezpečnosti.
  • Pro realizaci uvedených zaměření jsou na závodech Skupiny rozpracovávány a zaváděny systémy: managementu kvality, který odpovídá požadavkům ISO 9001:2015/GOST R ISO 9001-2015 a ISO 19443:2018/GOST R ISO 19443-2020, STO Gazprom 9001, ekologického managementu, který odpovídá požadavkům ISO 14001:2015/GOST R ISO 14001-2016; managementu bezpečnosti zdraví při práci a průmyslové bezpečnosti, který odpovídá ISO 45001:2018/GOST R ISO 45001-2020; managementu kvality, který odpovídá specifikaci API.Q1 a Směrnici Evropské unie PED 2014/68/EU (dále jen systémy managementu).

Klíčová zaměření a cíle v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti práce:

  • Podpora a rozvoj kultury jaderné bezpečnosti v závodech Skupiny.
  • Zajištění požadované úrovně kvality výrobků, vyvíjených a vyráběných pro jadernou energetiku, při bezpodmínečné prioritě na jadernou bezpečnosti před ekonomickými a výrobními cíli organizace.
  • Zvyšování bezpečných pracovních podmínek a racionálního využití přírodních zdrojů při organizaci výrobních postupů včetně investičních programů.
  • Použití nejlepších dostupných technologií v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví v různých stádiích výroční činnosti.
  • Při plánování a realizaci investičních projektů zajištění snižování negativního vlivu na životní prostředí.
  • Zajištění shody činnosti podniku s právními a dalšími požadavky v oblasti BOZP, průmyslové bezpečnosti, a ochrany životního prostředí./li>
  • Využití progresivních metod při organizaci činností, použití pružné organizační struktury, která se adaptuje na konkrétní podmínky podnikání a výroby a využití moderních technologií.
  • Zajištění nezbytnými organizačními, finančními a materiálně technologickými zdroji.
  • Součinnost se spolehlivými dodavateli kvalitních surovin, materiálů, komponentů a nakupovaných výrobků pro rozvoj produktivní spolupráce na vzájemně výhodném základě, stanovení opatření a nástrojů řízení externích dodavatelů.
  • Zvýšování kompetence a kvalifikace personálu, zapojení vedoucích, specialistů a výrobního personálu do práce na zlepšení kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce formou využití nových nástrojů managementu, vytváření nových schémat motivace a rovněž rozvoje sociální sféry.
  • Odstraňování nebežpečí, řízení významných ekologických aspektů, rizik a příležitostí v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí řízení rizik a příležitostí v oblasti kvality za účelem předcházení vzniku nehod, úrazů a havarijních situací.
  • Zapojení zaměstnanců a zainteresovaných stran (dodavatelů, zákazníků) do aktivní činnosti za účelem dodržování požadavků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
  • Nepřetržité zlepšování a zdokonalování všech druhů prací uvnitř organizace a rovněž systémů managementu formou optimalizace procesů systému managementu, snižování vnitřních výrobních nákladů zvyšování produktivity práce a zvyšování kvality výroby.

Vedení závodu Skupiny se za účelem dosažení uvedených cílů zavazuje řídit základními principy činnosti:

  • Vyčleňovat potřebné zdroje pro každodenní fungování společnosti a zvyšovat výkonnost systémů managementu.
  • Zajišťovat shodu s platnými požadavky, trvale zlepšovat a zvyšovat výkonnost systémů managementu a garantovat, že další priority nesnižují jadernou bezpečnost.
  • Provádět nepřetržitou analýzu Politiky z hlediska její adekvátnosti, vhodnosti a efektivnosti.
  • Realizovat zakázky této Politiky a podporovat zaměstnance, kteří přispívají k výkonnosti systému.
  • Každý zaměstnanec závodů Skupiny nese odpovědnost za kvalitu své práce, poctivě vykonává svoji práci, považuje zaměstnance na následující operaci za svého odběratele a uvědomuje si důležité shody s požadavky stanovenými systému managementu. Tato Politika se dává na vědomí všem zaměstnancům závodů Skupiny a je přístupná pro všechny zainteresované strany.

Aktuálně

 • Změna vlastníka MSA, a.s.

  28.5.2024

  Vážení obchodní partneři,

  dovolujeme si Vás informovat, že ve společnosti MSA, a.s. došlo k následujícím změnám.

  Číst dále

 • Úspěšný audit

  1.12.2023

  Ke dni 29.11.2023 jsme úspěšně absolvovali dozorové audity ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, certifikáty pro další období byly obhájeny.

  Číst dále

 • Velké kulové kohouty právě expedujeme do Švédska a Rumunska

  1.9.2023

  Již brzy opustí brány závodu 5 kusů velkých kulových kohoutů - K83, které dohromady váží více než 16 tun!

  Číst dále

 • Setkání důchodců MSA

  22.8.2023

  V pátek 18. srpna 2023 proběhlo tradiční setkání bývalých zaměstnanců MSA, které pořádalo OS KOVO v KD Dolní Benešov.

  Číst dále

 • Připravujeme expedici PRODIM

  21.8.2023

  Společnost MSA v tomto týdnu expeduje pro svého dobrého partnera - nizozemskou firmu PRODIM. 

  Číst dále

 • Informace k aktuálně probíhajícímu insolvenčnímu řízení MSA

  16.8.2023

  Vážení věřitelé,

  informace k aktuálně probíhajícímu insolvenčnímu řízení MSA, a.s. naleznete zde: VYJÁDŘENÍ

  Číst dále

 • Prohlášení MSA

  25.7.2023

  Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci a dodavatelé, vážení zaměstnanci, informujeme tímto, že dne 21.7.2023 naše společnost v souladu s platným insolvenčním zákonem, na sebe podala insolvenční návrh.

  Číst dále

 • Další dva velké kulové kohouty jsme poslali do Egypta

  27.6.2023

  I v létě pokračujeme v dodávkách do Egypta. Tentokrát to jsou 2 obří kulového kohouty - K83 NPS 48" Class 600 RF a K83 NPS 40" Class 600 RF. 

  Číst dále

 • V MSA proběhlo školení na technologie žárového stříkání

  12.6.2023

  V tomto týdnu proběhlo v MSA školení týkající se žárového nanášení tvrdokovu na kovové materiály.

  Číst dále

 • Exkurze střední průmyslové školy v MSA

  31.5.2023

  Dne 30.5. 2023 proběhla v naší společnosti exkurze žáků ze Střední průmyslové školy se sídlem v Ostravě-Vítkovicích.

  Číst dále

 • Úspěšný dozorovaný API audit

  24.5.2023

  Ve dnech 15.5. - 18.5.2023 proběhl v naší společnosti dozorový audit API. Auditor ověřoval zda jsou procesy MSA, a.s. ve shodě s požadavky normy API Spec. Q1

  Číst dále

 • Připravujeme zásilku do Egypta

  3.5.2023

  Dva velké kulové kohouty K83 NPS 48" Class 600 RF a K83 NPS 40" Class 600 RF, vážící více než 50 tun

  Číst dále

 • MSA expeduje do Thajska

  12.4.2023

  Armaturu v provedení TOP Entry - NPS 28” Class 900 (váha více než 7 800 kg), budeme expedovat do Bangkoku v Thajsku

  Číst dále

 • MDŽ v MSA

  8.3.2023

  Dnes jsme našim kolegyním popřáli k jejich svátku - Mezinárodnímu den žen.

  Číst dále

 • Naše armatury míří do Austrálie

  15.2.2023

  Dnes připravujeme expedici pro našeho významného holandského klienta - společnost KROHNE, který dodává naše armatury pro americký projekt Pluto Train 2 až k našim protinožcům do Austrálie.

  Číst dále

 • V MSA proběhlo školení k normám API

  16.1.2023

  V termínu 11.1.-13.1.2023 proběhlo v MSA školení k normám API. Jednalo se o opakovanou přípravu k normě API Spec Q1 9 Ed, dále pak o přípravu...

  Číst dále

 • Organizační změna ve vedení společnosti MSA

  3.1.2023

  Informuje vás, že od 1.1. 2023 došlo v naší společnosti ke změně organizační struktury. Výkonnou ředitelkou MSA, a.s. byla jmenována Ing. Ellen...

  Číst dále

 • Vánoční večírek MSA

  19.12.2022

  Ve čtvrtek 15.12. 2022 se v dolnobenešovském Music Klubu Kravín uskutečnil „Vánoční večírek společnosti MSA“. Akce proběhla ve výborné atmosféře a na...

  Číst dále

 • Úspěšný audit ARAKO pro jadernou elektrárnu PAKS

  6.12.2022

  Další důležitý audit, který v MSA nedávno skončil, byl proveden naším dlouhodobým strategickým partnerem Arako spol. s.r.o. Audit se uskutečnil od...

  Číst dále

 • Úspěšný audit společnosti ČEZ

  30.11.2022

  Dne 15.–16.11.2022 proběhl ve společnosti MSA, a.s. audit, který provedl jeden z našich významných zákazníků, společnost ČEZ. Během auditu byla...

  Číst dále

 • Podzimní setkání se zaměstnanci

  12.10.2022

  Ve středu 12.10. 2022 proběhlo v prostorech expedice v Nové hale už podzimní setkání vedení společnosti MSA a jejich zaměstnanců. Na programu bylo...

  Číst dále

 • Setkání důchodců při MSA

  16.8.2022

  V pátek 12.8. 2022 proběhlo v Dolním Benešově tradiční setkání důchodců MSA. Akce se opět uskutečnila po dvouleté vynucené koronavirové pauze. Na...

  Číst dále

 • ISO audit byl pro MSA úspěšný!

  8.8.2022

  Ke dni 4.8. 2022 jsme úspěšně prošli recertifikačním auditem ISO 45001:2018 a dosáhli jsme tak na nový certifikát ISO s platností na další 3 roky. U...

  Číst dále

 • Setkání se zaměstnanci MSA

  28.7.2022

  Ve čtvrtek 28.7. 2022 proběhlo v prostorech expedice v Nové hale další, tentokráte prázdninové setkání vedení společnosti MSA a zaměstnanců. Na...

  Číst dále

 • Den otevřených dveří

  13.6.2022

  V sobotu 11.6.2022 dopoledne se otevřely dokořán brány MSA, neboť se zde konal Den otevřených dveří pro zaměstnance a jejich rodiny. Vyloženě letní...

  Číst dále

 • Úspěšný audit IMS

  26.5.2022

  Minulý týden proběhl v MSA audit kontrolující shodu systému managementu MSA a.s. s požadavky EN 488:2015. Jako už každoročně ho provedla švédská...

  Číst dále

 • Setkání se zaměstnanci

  13.5.2022

  Ve čtvrtek  12.5. 2022 proběhlo v prostorech Nové haly další setkání vedení společnosti MSA a zaměstnanců. Generální ředitel pan Lyalkov se zde...

  Číst dále

 • MSA expeduje do Polska

  9.5.2022

  K našim severním sousedům právě expedujeme na 350ks šoupátek a kulových kohoutů, určených pro ropný průmysl. Tyto armatury jsou pro našeho obchodního...

  Číst dále

 • Změna majitele společnosti MSA, a.s.

  31.3.2022

  S účinností od 3. 3. 2022 došlo ke změně skutečného majitele společnosti MSA, a.s. Z převodních listin akcií společnosti TMK STEEL HOLDING LIMITED...

  Číst dále

 • API audit je úspěšně za námi

  28.3.2022

  V rámci auditu, který proběhl 15.-18. března 2022, jsme prokázali, že naše každodenní činnosti fungují v souladu s kontrolní normou. Auditorská...

  Číst dále

Seznamte se s historií a milníky

společnosti MSA a.s.

 

Armatury od roku 1886

Více než stoletá tradice výroby průmyslových armatur.

 

Dodáváme do 75 zemí

Naše armatury se osvědčily v projektech zemí celého světa.

Více než 150 aktivních klientů

K našim zákazníkům patří významní světoví odběratelé.

220 zaměstnanců

Patříme k největším zaměstnavatelům regionu.

 

Naše milníky

Kontakt

 

E-mail

sales@msa.cz

 

Adresa

Hlučínská 641

747 22 Dolní Benešov

 

Telefon

+420 553 881 111