Studenti

Vytváření příležitosti pro studenty a absolventy po važujeme za velmi významnou součást naší práce.

Studentům středních i vysokých škol umožňujeme absolvování studentských prací, stejně jako nabízíme možnost konzultací při vypracování závěreč ných prací (popř. seminárních a semestrálních). 


Závěrečné práce

Studentské praxe


Katalogy
Reference
Ke stažení