Aktuální informace - COVID-19

Aktuální informace - COVID-19

31.03.2020

Vážení obchodní partneři,

naše společnost i nadále pokračuje ve své činnosti, a to ve všech sférách našeho působení a bez omezení.

Většina našich THP zaměstnanců, čistě z preventivních důvodů, pracuje v režimu home office.

Přijali jsme celou řadu preventivních opatření, která postupně aktualizujeme a na denní bázi vyhodnocujeme s ohledem na aktuální situaci. Na danou chvíli neřešíme žádný případ nákazy v naší společnosti, ani neevidujeme povinně nařízenou zdravotní karanténu ze strany KHS. Pevně věříme, že tato statistika bude platit i nadále.

V této složité chvíli zachováme klid a racionálně reagujeme na nově vznikající situace. Spolupracujeme nejen s orgány státní správy, ale také se společnostmi v našem regionu, se kterými sdílíme praktické zkušenosti a poznatky. Věříme, že se situace za určitou dobu vrátí do normálu.

Přejeme všem našim partnerům hodně optimismu a síly při vypořádáváním se s důsledky pandemie COVID-19. Jsme v tom společně s vámi a společně to zvládneme.

Katalogy
Reference
Ke stažení