Další úspěšný audit

Další úspěšný audit

28.01.2022

V tomto týdnu jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit - PED, kterým jsme obhájili shodu v zabezpečování kvality s požadavky v souladu s nařízením vlády č. 219/2016 Sb., přejímající směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (Tlaková zařízení). Audit provedl Strojírenský zkušební ústav, se kterým na zkouškách spolupracujeme pravidelně. Získání certifikátu opravňuje společnost MSA, a.s. opatřovat tlaková zařízení vyráběná v souladu se schváleným systémem jakosti označením CE.

Další výzva v podobě API auditu čeká MSA, a.s. v březnu tohoto roku. Bude se opět jednat o recertifikační audit, u kterého budeme obhajovat naši klíčovou licenci API, kterou používáme na štítcích určitých typů našich armatur.

Všem zúčastněným oddělením děkujeme za výbornou přípravu a profesionální přístup.

Katalogy
Reference
Ke stažení