ISO audit byl pro MSA úspěšný!

ISO audit byl pro MSA úspěšný!

08.08.2022

Ke dni 4.8. 2022 jsme úspěšně prošli recertifikačním auditem ISO 45001:2018 a dosáhli jsme tak na nový certifikát ISO s platností na další 3 roky. U ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 došlo k dozorovému auditu, v rámci kterého jsme současně obhájili také loňské certifikáty ISO.

Auditoři ocenili především vysokou úroveň znalostí a potenciálu zaměstnanců MSA a také pozitivní atmosféru, se kterou se v průběhu auditu ve firmě setkávali.

Zlepšení některých procesů bylo dle slov auditorů patrné již na první pohled. Také během tohoto auditu jsme přijali cenná doporučení od zkušených profesionálů na zlepšení našich procesů a můžeme se tak posouvat ještě dále.

Katalogy
Reference
Ke stažení