MSA absolvovala úspěšný ISO audit

MSA absolvovala úspěšný ISO audit

17.08.2018

Ve dnech 13.-16. srpna 2018 ve společnosti MSA proběhl velice důležitý recertifikační audit systému managementu kvality (QMS) a systému environmentálního managementu (EMS).  Audit provedla renomovaná společnost TÜV NORD.

Tyto dva systémy managementu jsou mezinárodně uznávanými standardy, kterými organizace prokazují zainteresovaným stranám vysokou úroveň efektivity řízení svého systému prostřednictvím uspořádání procesů a schopnosti dynamicky reagovat na aktuální podněty a neustále zlepšovat své procesy.

V roce 2015 byly vydány novely norem ISO 9001 (QMS) a ISO 14001 (EMS), které přinesly podstatné změny oproti předchozí verzi především v přístupu organizace k požadavkům zainteresovaných stran a celkovému procesnímu přístupu k řízení. Změna zasáhla také další oblasti vedení, plánování,podpory, výroby, hodnocení výkonu ve smyslu trvalého zlepšování,identifikaci rizik, snížení administrativy a řízení změn.

Úspěšná recertifikace podle aktuálních norem byla nezbytným krokem, protože přechodové období, které slouží pro zavedení stanovených požadavků, skončí již v září 2018.

V průběhu kontrolního auditu se podařilo prokázat, že systémy řízení MSA, a.s. jsou ve shodě s požadavky stanovených norem. Získaná certifikace je stěžejní pro úspěšné fungování společnosti na tuzemském i světovém trhu.

Katalogy
Reference
Ke stažení