Odboráři pomáhají

Odboráři pomáhají

27.05.2021

V půlce května zasáhly Opavsko prudké deště, které vyústily až v lokální záplavy.

Odborová organizace OS KOVO při MSA, a.s. se rozhodla poskytnout finanční dar z konta Živelných pohrom na zmírnění dopadu této události dvěma našim zaměstnancům, jejichž domy byly zasaženy záplavovou vlnou.

(Na fotce předává předseda odborové organizace Zdeněk Drozdek symbolické šeky Jiřímu Benkovi a Helmutu Dihlovi.)

 

Katalogy
Reference
Ke stažení