Rok 2022 jsme zahájili úspěšným projektem

Rok 2022 jsme zahájili úspěšným projektem

18.01.2022

Hned na začátku roku nám udělali radost naši kolegové z Úseku energetiky, kteří navrhli a zrealizovali inovativní úpravu elektrické žíhací pece č. 5 - jednoho z našich klíčových zařízení pro dodržení požadavků norem API a GOST.

V naší společnosti se několik posledních let opakovaně hledalo ideální řešení. Cílem bylo najít způsob, jak zajistit funkčnost této pece a vyhovět požadavkům normy API na rozložení teplot a jejich regulaci. Pec byla pořízena v roce 1993, tehdy s naprosto jinými technickými požadavky. Jednou z prvních zvažovaných variant bylo samozřejmě pořízení nové pece. Všechna řešení navrhovaná externími společnostmi byla finančně velmi nákladná, navíc ve svých řešeních měnila parametry - snižovala dosahovanou teplotu a zmenšovala rozměry pece. To ale postrádalo smysl a tak nakonec zvítězilo kreativní řešení našich kolegů z oddělení energetiky. Bylo to sice odvážné, protože neměli jistotu, že navrhovaná úprava bude opravdu fungovat, ani zástupce výrobce pece nebyl příliš optimistický.

Díky přístupu „kdo chce, hledá způsob“ naše společnost finančně výrazně uspořila (ve srovnání s realizací projektu přes externí společnosti nebo nákupem nové pece) a k tomu kolegové navíc přidali možnost certifikovat stávající pec pro dodávky dle standardu GOST. Zobrazení teplot a jejich regulace nyní probíhá moderním způsobem, s využitím PLC displeje.

Děkujeme všem našim kolegům, kteří se na tomto projektu podíleli.

Katalogy
Reference
Ke stažení