Úspěšný audit IMS

Úspěšný audit IMS

26.05.2022

Minulý týden proběhl v MSA audit kontrolující shodu systému managementu MSA a.s. s požadavky EN 488:2015. Jako už každoročně ho provedla švédská společnost RISE.

Audit proběhl v rámci jednoho dne a nebyly shledány žádné neshody. MSA, a.s. tak opět potvrdila vysokou úroveň poskytovaných výrobků a služeb.

Katalogy
Reference
Ke stažení