Úspěšný ISO audit v MSA a.s.

Úspěšný ISO audit v MSA a.s.

26.08.2020

Ve dnech 12-14. srpna 2020 proběhl ve společnosti MSA, a.s. velmi důležitý kontrolní ISO audit, se zaměřením na systém řízení kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu BOZP.

Naše společnost opět prokázala svoji připravenost a splnila náročná kritéria auditu dle všech ISO norem: 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.  Auditoři TÜV NORD nám tak mohli potvrdit platnost všech těchto systémových certifikátů. Auditoři nám poskytli velmi cenné náměty na zlepšení, které nás opět v budoucnu posunou dopředu.

Zástupci TÜV NORD mimo jiné vyzdvihli způsob, s jakým se společnost vypořádala s pandemickou situací, kdy včasnými bezpečnostními opatřeními předešla proniknutí nákazy do firmy a udržela tak, bez větších obtíží výrobu v provozu.

Zástupci managementu projevili své znalosti a především zájem a ukázali, že řízení kvality je součástí jejich každodenního pracovního dne a ne jen prázdnou frází na papíře. Auditoři rovněž ocenili, že společnost i přes personální změny, kontinuálně pokračuje v nastavených systémech.

Pochvala také směřovala k zaměstnancům, kteří se zabývají vývojem, kteří prokázali vysokou úroveň znalostí a výbornou orientaci v dané problematice.

Katalogy
Reference
Ke stažení