Začal projekt modernizace vytápění TVH

Začal projekt modernizace vytápění TVH

10.01.2020

Na těchto místech stály ještě před chvílí dva bojlery o celkové kapacitě 12 000 l vody, které už uvolnily své místo pro nové kotle 420 kW a 500 kW  a pro přípravu TUV, vytápění lakovny TVH a sociálního přístavku TVH, které budou realizovány v dalších etapách projektu.

Oba bojlery byly rozpáleny na části a odvezeny do šrotu. Dalším krokem bude rozbití betonových základů, na kterých stály. Po umístění nových kotlů již proběhne napojení plynu, kouřovodů,elektřiny a rozvodů vody. Nové kotle již byly přivezeny a jsou připraveny k instalaci.

Projektem dosáhneme podstatnou úsporu v nákladech na přípravu TUV, dalším benefitem, realizované akce, bude odstavení centrální kotelny. Z ekologického hlediska významně snížíme objem vypouštěného CO2, což je také hlavní cíl celého projektu.

 

Katalogy
Reference
Ke stažení