Změna majitele společnosti MSA, a.s.

Změna majitele společnosti MSA, a.s.

31.03.2022

S účinností od 3. 3. 2022 došlo ke změně skutečného majitele společnosti MSA, a.s.

Z převodních listin akcií společnosti TMK STEEL HOLDING LIMITED datovaných 3. března 2022 a doručených MSA, a.s. dne 14. března 2022 vyplývá, že společnost TMK STEEL HOLDING LIMITED, jejíž je MSA, a.s. součástí, má od 3.3.2022 šest vlastníků. Žádný z vlastníků není osobou, vůči které jsou uplatněny jakékoliv sankce EU v souvislosti s rusko - ukrajinským konfliktem.

Z výše uvedeného bez pochyby vyplývá, že majitelem společnosti MSA, a.s. již není pan Dmitry Pumpyansky.

Naše společnost ve spolupráci se skupinou TMK aktuálně řeší otázku zápisu změn do obchodního rejstříku TMK, což bude podkladem pro zápis změn do rejstříku skutečných vlastníků MSA, a.s.  

Dovolujeme si upozornit, že v případě prezentování pana Pumpyanského jako skutečného vlastníka MSA, a.s., se bude jednat o záměr prezentovat nepravdivé informace, které jsou v přímém rozporu se skutečným stavem.  

 

Představenstvo společnosti MSA, a.s.

 

Katalogy
Reference
Ke stažení