Naše společnost napříč staletími...

2021
2021 - Společnost se stala součástí skupiny TMK
2015
 • Ukončení první etapy rozsáhlé rekonstrukce výrobního závodu
 • Otevření „Nové výrobní haly“
 • Zprovoznění nové lakovny
 • Vybudování vysokotlaké a kryogenní zkušebny armatur
2008
Vstup do skupiny společností RIMERA (součást ČTPZ)
2006
MSA, a.s. se stává členem ruské skupiny ČTPZ
2000
 • Ukončení výroby průmyslových čerpadel
 • Orientace na výrobu průmyslových armatur všech světlostí
 • Specializace na vyšší typorozměry armatur
 • Investice do nových výrobních technologií
1996
Zavedení certifikace dle norem ISO 9001
1995
Zavedení certifikace dle norem API
1993
 • Privatizace státního podniku, vznik akciové společnosti MSA,  a.s. Dolní Benešov
 • Zahájení přípravy na získání certifikátu dle norem API
 • Další rozvoj výroby armatur pro jadernou energetiku
 • Masivní vývoz produkce do zahraničí
1983
Zahájení výroby průmyslových čerpadel
1979
Začlenění podniku do koncernu SIGMA se sídlem v Olomouci
1975
Zahájení výroby armatur pro jadernou energetiku
1953
Plný rozmach výroby armatur 
1950
Zahájení výstavby nového závodu na výrobu průmyslových armatur
1948
Začlenění firmy DANGO-DIENENTHAL do podniku v Dolním Benešově
1947
 • Převedení podniku pod národní správu
 • Přejmenování na Moravskoslezskou armaturku n.p.
 • Započata rekonstrukce a rozšíření stávajícího závodu
1939
 • Podřízení výroby požadavkům válečné výroby
 • Výroba součástek pro ponorky a dílů k leteckým bombám
1923
 • Přeměna podniku na Holuschovu akciovou společnost
 • Zahájení výroby radiátorů, etážových a plynových kotlů
 • Ukončení provozu pily a dřevovýroby
1920
 • Výstavba strojírny
 • Počátek výroby parních čerpadel, vrtacích kladiv a dalšího strojního zařízení pro potřeby důlního průmyslu
1915
 • Celková přestavba podniku
 • Rozšíření slévárny
 • Zřízení rozsáhlé zámečnické dílny
1910
 • Rozšíření podniku o kovárnu, slévárnu a jádrovnu šedé litiny
 • Zahájení výroby šedé litiny pro potřeby ve stavebnictví
1890
Místní podnikatel Jan Holuscha zakládá na místě dnešní společnosti malou stolařskou dílnu a pilu na zpracování kulatiny
1886
Julius Dango a Otto Dienenthal registrují u Krajského soudu v Ostravě firmu DANGO-DIENENTHAL na výrobu průmyslových armatur
1885
 • Počátek výroby armatur v regionu
 • Podnikatelé Julius Dango a Otto Dienenthal uzavírají kupní smlouvu na koupi pozemku pro vybudování pobočky německé firmy SIEGENN, která se zabývá výrobou armatur již od roku 1865
Timeline
Katalogy
Reference
Ke stažení